Slovo na rok 2019  Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. Římanům 12,2 Bible

VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

Vítejte na stránkách mladých manželských párů SCEAV Bystřice. Jsme skupina křesťanských rodin z Bystřice a okolí a scházíme se pravidelně každou druhou sobotu v měsíci s našími dětmi v budově "Kanaán" (vedle ev. fary) Na našich setkáních studujeme Bibli, vzájemně se sdílíme a povzbuzujeme nejen ve výchově, ale i v rozvíjení harmonického manželství. Občas vyrážíme na výlety nebo podnikáme různé jiné aktivity. Během našich setkání máme společný program s dětmi i čas na studium o samotě, zatímco o děti je postaráno. Nikdy nechybí také něco dobrého k snědku či na pití, vždyť společné chvíle u stolu nejlépe budují vztahy:) Srdečně zveme mezi nás ať už s dětmi nebo bez nich.

Naše setkání

Scházíme se každou druhou sobotu v měsíci .                                                          V 16:00 na budově Kannán v Bystřici

Náměty k modlitbám:
- za ty, kteří čekají přírůstek do rodiny
- za manželské páry, které delší dobu nebyli na setkáních rodin.
- za manželské páry, které chodí do sboru, ale ještě nikdy nebyli na manželských setkáních.
- za manželské páry, které jsme dlouho mezi sebou ve sboru neviděli.

  • Minulé setkání


Nejbližší společné akce

Registrace na akci DEN RODINY:                                            (prosím napište jméno rodiny + počet dětí do 12 let a dospělých) POZOR!! Uzavírka 3.5.2019 00:00

Kdy se sejdeme v roce 2019 

Obrázek níže... jsou označeny soboty, kdy se setkáme v roce 2019. V 16:00 na Kannáně. Srdečně zveme :)

V nejbližších dnech...

Již 11.5.2019 tradičně v 16.00 na Kanaanu.                                 Téma je:                               Duch Svatý jsem tady taky .       Slovem poslouží :                   br. Zbyšek Kaleta