VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

Vítejte na stránkách mladých manželských párů SCEAV Bystřice. Jsme skupina křesťanských rodin z Bystřice a okolí a scházíme se pravidelně každou druhou sobotu v měsíci s našími dětmi v budově "Kanaán" (vedle ev. fary) Na našich setkáních studujeme Bibli, vzájemně se sdílíme a povzbuzujeme nejen ve výchově, ale i v rozvíjení harmonického manželství. Občas vyrážíme na výlety nebo podnikáme různé jiné aktivity. Během našich setkání máme společný program s dětmi i čas na studium o samotě, zatímco o děti je postaráno. Nikdy nechybí také něco dobrého k snědku či na pití, vždyť společné chvíle u stolu nejlépe budují vztahy:) Srdečně zveme mezi nás ať už s dětmi nebo bez nich.

Slovo na rok 2018  Hospodin je má skála, má tvrz a záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám,můj štít, roh vítězství, můj hrad,má skrýš, mé vítězství -před násilím mě ochráníš! 2.Samuelova 22,2-3 Bible

Naše setkání

Scházíme se každou druhou sobotu v měsíci .                        V 16:00 na budově Kannán v Bystřici

Náměty k modlitbám:
- za ty, kteří čekají přírůstek do rodiny
- za manželské páry, které delší dobu nebyli na setkáních rodin.
- za manželské páry, které chodí do sboru, ale ještě nikdy nebyli na manželských setkáních.
- za manželské páry, které jsme dlouho mezi sebou ve sboru neviděli.


Kdy se sejdeme v roce 2018

Obrázek níže... jsou označeny soboty, kdy se setkáme v roce 2018. V 16:00 na Kannáně. Srdečně zveme :)

V nejbližších dnech...

*omlouváme se za chybné datum setkání v prosinci. Setkání je 8.12.2018 v 16:00!!